Tööandja saab igas kvartalis 100 eurot maksuvabalt töötajate tervisesse investeerida

Tulumaksuseaduse uusim muudatus annab võimaluse tööandjatele investeerida igas kvartalis kuni 100 eurot erisoodustusmaksuta iga oma töötaja tervisesse. See tähendab maksuvaba hüvitist tervise- või spordikulude eest, kuid ainult juhul, kui toetust võimaldatakse eranditult kõigile töötajatele. Samas töötaja jaoks on tervise edendamise teenuse kasutamine vabatahtlik. 


Maksuvabade tervise edendamise kulude valiku võimalus on töötajate aga jaoks tegelikult väga lai: avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu, sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused, kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele ning ravikindlustuslepingu kindlustusmakse. Lisaks kuuluvad siia alla tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused. Summa on arvestatud koos käibemaksuga ning töötaja tarbeks tehtud tervise- ja spordikuludelt ei saa sisendkäibemaksu maha arvata.

Seejuures võib 100 eurot kasutada korraga ühel päeval või kolme kuu jooksul, ent raha ei saa anda kasutada teiste töötajate käsutusse ega kanda üle kanda järgmistesse kuudesse. Kulu kandmiseks on vajalik kuludokument ning vajalik on pidada isikupõhist arvestust. Oluline on teada, et maksusoodustuse alla ei käi sporditarvete ja riiete ost ja rent ega lisateenuseid nagu transport, toitlustus, parkimine või garderoobitasu. Samas laieneb maksusoodustus ka väljaspool Eestit tehtud spordi- ja tervisekuludele. 


Tervise- ja spordikulusid saab maksuvabalt hüvitada töötajale, ametnikule, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, samuti füüsilisele isikule, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud. Samuti töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavale või teenust osutavale füüsilisele isikule. Välistada võib siiski lühiajalise käsunduslepinguga töötajad, nagu tööampsajad, eksperdid, retsensendid või vabakutselised kaastöötajad. Tulumaksuseadus lubab küll neile maksuvabalt tervise edendamise kulutusi teha, aga soodustuse mittepakkumist ei loeta rikkumiseks. Ja kui ühel töötajal on mitu tööandjat, võib iga tööandja talle kohaldada 100 euro ulatuses tervise- ja spordikulude maksusoodustust.

Maksusoodustus laieneb ka tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavatele kulutustele, välja arvatud investeeringud. Piirmäära suuruseks on samuti 100 eurot kvartalis töötaja kohta ning kasutada saab nende töötajate piirmäära, kes tööandja spordirajatisi kasutavad. Sellisteks kuludeks on näiteks ruumi ja seadmete remont, koristamine ning jooksvad kulud, nagu elekter ja vesi.