Milliseid kodukontori kulusid tohib kanda ettevõtte kuludeks?

Ühemeheettevõtete ning väikefirmade juhtidel on tihti murekohaks kulutuste jagamine kahe rahakoti vahel, eriti on see päevakorda tõusnud nüüd, mil aina rohkem inimesi töötab kodukontoris. 

Ettevõtluskuludega on laias laastus asi lihtne: ettevõtluse alustamise ja arendamise kulud on firmakulud, mille alla selgelt isiklikuks hüveks tehtavad kulutused ei lähe. Kuidas aga teha vahet kodukontori puhul, kui äriettevõtte kontor on juhatuse liikme/töötaja kodus? Kodukontorikulud peavad olema ettevõtlusega seotud ehk vajalikud töö tegemiseks, seega tuleks märkida kuludeks need esemed ja teenused, mis on iga kontori puhul tavapärased kulutused – paber, kirjutusvahendid, printer, arvutitool, internet.

Kui elukohast ja varast on osa kasutusel isiklikuks otstarbeks ning osa äritegevuseks, peab leidma proportsiooni tegeliku kasutuse, pindala suhte ja ajalise määratluse järgi ning samamoodi proportsionaalselt tuleb jagada kahe vahel kommunaalkulud nagu elekter, vesi ja üür. Proportsioonid on soovitav fikseerida kirjalikult. Kasutades isikliku mööblit ja tehnikat, maksukohustust ei teki. Kontori töövahenditest on maksuvabad need kulud, mida kasutatakse töö tegemiseks, kusjuures siia alla kuulub ka töökohas ehk kodukontoris tehtav viimistluse kulu. Samas kui sisustus, maalid, vaibad või taimed pole eristatud ülejäänud kodust, tuleb leida proportsioon, ses ettevõtte poolt kogukulu kattes maksustakse isikliku tarbimise osa erisoodustusena.


Rentides oma kodus kodukontori jaoks ühte ruumi, tuleb jälgida, et selle rendihind oleks turuhinnas. Tegemist on töötaja jaoks maksustatava tuluga, millelt tööandjal tuleb tulumaks kinni pidada. Samas kui on tegemist vaid osalise kulude kompenseerimisega, pole see eraisiku jaoks maksustatav. Televisiooni-, interneti- ja telefonikõnede arved võib vormistada firma nimele, kuid hüvitada tuleb ettevõttele erakasutuse osa. 


Üks oluline vahe tavapärase ja kodukontori vahel on külaliste vastuvõtukulud toitlustusele, majutusele, kingitustele või transpordile. Kui kodukontoris töötav inimene viib aga äripartnerid lõunale või teeb neile kingitusi, tuleb tehtud kulutused igakuiselt deklareerida. 

    Võtke meiega ühendust