Isikliku sõiduauto kompensatsioon


Seaduse järgi saab hüvitist töötajale maksta sõiduauto kasutamise eest, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses. Sõiduauto ei pea olema ka kasutaja isiklikus omanduses, kuid tuleb tõendada selle kasutusõigust kas volikirja või registreerimistunnistuse alusel.

Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määrusega nr 164 saab maksta hüvitist sõiduauto kasutamisel tööalaste sõitude puhul ametnikule, töötajale ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele, ent mitte äriühingu omanikule või võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavale isikule. Sõiduautoks loetakse M1- ja M1G-kategooria sõidukeid, aga puudega isiku puhul võib erandina hüvitada ka teiste mootorsõidukite kasutamise kulud.

Hüvitise maksmine vormistatakse tööandja poolt kirjalikult ja seal peavad olema märgitud hüvitist saava isiku andmed, hüvitise suurus ja sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõite hüvitatakse. Maksuvaba hüvitist saab maksta vaid siis, kui töösõitude kohta peetakse arvestust ehk sõidupäevikut. See sisaldab sõiduautot kasutava isiku andmeid, sõiduauto riikliku registrimärgi andmeid, läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäitu iga töösõidu korral ning sõidu kuupäeva ja eesmärki iga sõidu korral. Kui isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist makstakse arvestust pidamata, on tegemist deklareeritava palgatuluga.

Sõidupäeviku alusel saab hüvitada töösõite kuni 30 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot ühes kalendrikuus tehtud sõitude eest. Hüvitist saab maksta töötajale ka summeeritult mitme kuu kohta kokku. Piirmäärasid ületav hüvitise summa loetakse aga erisoodustuseks. Hüvitis sisaldab kõiki auto tavapärase kasutamisega seotud kulutusi nagu kütus ja kindlustus, aga mitte teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel makstavat parkimistasu. 


Elu- ja töökoha vahelisi sõite saab töösõitudena käsitleda, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast. Sel juhul saab neid sõite maksuvabalt hüvitada üldise piirmäära ehk 335 euro ulatuses. Puudega isikule saab hüvitada piirmäärade ulatuses elu- ja töökoha vahelised sõidud, kui nende kohta peetakse arvestust ning kui ei ole võimalik kasutada ühistransporti või kui selle kasutamine põhjustab isiku liikumis- ja töövõime olulist langust.


Kõige keerukam tundubki harilikult töötajatele ja tööandjatele just see sõidupäeviku pidamine. Ent kui seda ei peeta, tekib ettevõttele maksurisk, kuna on tõendamata maksuvaba hüvitise põhjendus. Sõidupäeviku täitmise variante on aga tegelikult mitmeid: seda võib pidada käsitsi kaustikusse või arvutisse kirjutades, aga samuti on tänapäeval olemas ka juba oluliselt mugavamad GPS-i põhised süsteemid, mis salvestavad automaatselt kõigi sõituide ajad ja pikkused töökoha ning objektide või klientide vahel.

English post

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Milliseid kodukontori kulusid tohib kanda ettevõtte kuludeks?

Ühemeheettevõtete ning väikefirmade juhtidel on tihti murekohaks kulutuste jagamine kahe rahakoti vahel, eriti on see päevakorda tõusnud nüüd, mil aina rohkem inimesi töötab kodukontoris. 

Ettevõtluskuludega on laias laastus asi lihtne: ettevõtluse alustamise ja arendamise kulud on firmakulud, mille alla selgelt isiklikuks hüveks tehtavad kulutused ei lähe. Kuidas aga teha vahet kodukontori puhul, kui äriettevõtte kontor on juhatuse liikme/töötaja kodus? Kodukontorikulud peavad olema ettevõtlusega seotud ehk vajalikud töö tegemiseks, seega tuleks märkida kuludeks need esemed ja teenused, mis on iga kontori puhul tavapärased kulutused – paber, kirjutusvahendid, printer, arvutitool, internet.

Kui elukohast ja varast on osa kasutusel isiklikuks otstarbeks ning osa äritegevuseks, peab leidma proportsiooni tegeliku kasutuse, pindala suhte ja ajalise määratluse järgi ning samamoodi proportsionaalselt tuleb jagada kahe vahel kommunaalkulud nagu elekter, vesi ja üür. Proportsioonid on soovitav fikseerida kirjalikult. Kasutades isikliku mööblit ja tehnikat, maksukohustust ei teki. Kontori töövahenditest on maksuvabad need kulud, mida kasutatakse töö tegemiseks, kusjuures siia alla kuulub ka töökohas ehk kodukontoris tehtav viimistluse kulu. Samas kui sisustus, maalid, vaibad või taimed pole eristatud ülejäänud kodust, tuleb leida proportsioon, ses ettevõtte poolt kogukulu kattes maksustakse isikliku tarbimise osa erisoodustusena.


Rentides oma kodus kodukontori jaoks ühte ruumi, tuleb jälgida, et selle rendihind oleks turuhinnas. Tegemist on töötaja jaoks maksustatava tuluga, millelt tööandjal tuleb tulumaks kinni pidada. Samas kui on tegemist vaid osalise kulude kompenseerimisega, pole see eraisiku jaoks maksustatav. Televisiooni-, interneti- ja telefonikõnede arved võib vormistada firma nimele, kuid hüvitada tuleb ettevõttele erakasutuse osa. 


Üks oluline vahe tavapärase ja kodukontori vahel on külaliste vastuvõtukulud toitlustusele, majutusele, kingitustele või transpordile. Kui kodukontoris töötav inimene viib aga äripartnerid lõunale või teeb neile kingitusi, tuleb tehtud kulutused igakuiselt deklareerida.